Подаръци с кауза

В Щрак ще намериш физическият мгазин на платформата ДарПазар. Тук те очакват ценни дарове – ръчно изработени изделия, уникални продукти и услуги - дело на талантливи творци от 35 български социални предприятия.

Пазарувай с кауза! 
ДариСмисъл!