Дари

Хей, все още работим по това! Но благодарим за интереса ти да подкрепиш дейността на Щрак.

Скоро ще можеш да го направиш.